Allmänna Villkor

Företagsinformation

EAN Company ApS
CVR: 36 93 57 07

Vibyvej 49a, st. tv
8230 Åbyhøj
Danmark

Telefon: 0045 36 98 04 04
E-post:


1. Priser

Alla priser som visas inkluderar danska skatter. Alla priser på denna webbplats är vägledande och inte slutgiltiga, eftersom vi kommer att bedöma varje beställning individuellt. Priserna beror på storleken och komplexiteten hos konstverket.


2. Betalning

Betalning kan göras via banköverföring eller med ett kredit- eller betalkort. Vi accepterar Visa och Mastercard. Alla betalningar delas upp i två (30%/70%), om inte annat överenskommits mellan kunden och EAN Holding ApS.

En första betalning på 30% måste göras för att bekräfta beställningen, vilket kommer att täcka depositionen, medan de återstående 70% måste betalas för att täcka det återstående beloppet, innan konstverket skickas till kunden.


3. Deposition

Som nämnts ovan, om inte annat överenskommits, måste en deposition på 30% göras för att bekräfta beställningen. Först efter att depositionen på 30% har betalats, bekräftas sedan beställningen. EAN Company ApS har rätt att behålla depositionen oavsett om kunden väljer att acceptera det slutliga konstverket eller inte. Under inga omständigheter kommer depositionen att återbetalas.


4. Återstående betalning

När konstverket är färdigt får kunden ett fotografi på det färdiga verket. Om kunden godkänner konstverket måste resterande 70 % betalas innan konstverket skickas. Om kunden av någon anledning väljer att inte betala de återstående 70 %, kommer vi att betrakta det som ett avslag av konstverket. I sådana fall kommer konstverket att förstöras och depositionen behållas.


5. Betala i avbetalningar

Vi erbjuder alla våra kunder möjligheten att betala för sina beställningar i fyra avbetalningar. Betalningsplanen är enligt följande:

  • Den första delbetalningen på 30% (depositionen) ska betalas samma dag som beställningen görs.
  • En andra delbetalning på 30% förfaller ungefär 2 veckor senare, efter godkännande av målningen.
  • En tredje delbetalning på 20% förfaller 2 veckor efter den andra betalningen.
  • Den sista avbetalningen, som täcker de återstående 20 %, ska betalas 2 veckor efter den tredje betalningen.

Denna fördelade betalningsmetod erbjuder ett bekvämt sätt att sprida ut kostnaden för ditt köp över en hanterbar tidsram.


5. Korrigeringar

EAN Holding ApS tillåter kunden att ange ett obegränsat antal korrigeringar, korrigeringar för vad som kan anses vara ett misstag eller annars inte representerar det överenskomna arbetet. Exempel på sådana korrigeringar kan vara justering av objekt, såsom ögon och mun. hårfärg osv.

I alla fall där kunden vill ändra konstverket i sådan omfattning att det ligger utanför den ursprungliga och överenskomna omfattningen, ska en tilläggsbetalning erläggas. Denna betalning kommer att överenskommas mellan kunden och EAN Company ApS.


6. Leverans

Leveransen är gratis och ingår i det angivna priset. Konstverket skickas utan ram, upprullat i en kartongtub. Konstverket skickas direkt från konstnären, oftast med FedEx eller DHL. Leveranstiden är normalt 3 till 10 arbetsdagar. Leveransen inkluderar inte någon importavgift.


7. Garanti

Vi erbjuder garanti enligt den danska köplagen. Denna täcker fel som fanns vid köptillfället.


8. Returer

Cf. lov om konsumentaftaler §18 stk. 2. pkt. 3: Leverans av varor som är producerade utifrån kunders specifikationer, eller har fått ett betydande personligt inflytande från kunden, kan inte returneras.

Vi erbjuder dock alla våra kunder en tillfredsställelsegaranti

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1457


9. Garanti för tillfredsställelse

Vår nöjdhetsgaranti gäller i 60 dagar efter att din tavla levererats.

Om du inom denna 60-dagarsperiod upptäcker att din tillfredsställelse inte är fullständigt uppfylld, erbjuder vi en förenklad process för att åberopa vår nöjdhetsgaranti. Skicka helt enkelt ett e-postmeddelande till oss med ditt unika ordernummer och en kortfattad förklaring som beskriver skälen till din missnöje.

När vi har fått din begäran och efterföljande återlämnande av konstverket, lovar vi att behandla din återbetalning inom en tidsram på tre arbetsdagar.

Observera att återbetalningsbeloppet kommer att vara det totala pris du betalat, minus eventuella direkta kostnader vi har haft för produktionen av konstverket och eventuella fraktkostnader. Var medveten om att kunderna ansvarar för eventuella kostnader i samband med att returnera målningen till oss.

Föreviga ditt bästa foto
med en målning och tavla
Bjørn Art

EAN Company ApS
CVR: 36935707

E-post

support [a] bjornart.dk

Payment Methods

© bjornart.se 2024. Alla rättigheter förbehållna.

Byt språk